เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ครูห้องเรียนสองภาษา
 

เอกสารเผยแพร่
No title

รายงานผลการปฏิบัติงาน
SAR2556
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

gallery
No title

ภาพรวมใน
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 64 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

No title


แนะนำโรงเรียน

No title


รางวัลชมเชย ละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

No titleNo title

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ
    ประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูจ้างสอน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ
       ห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษา
       ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557No titleNo title


รอบรั้วเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุ...โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในหัวข้อ "โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร"
 โดย : admin  เมื่อ 19 พ.ย. 2557 (อ่าน 21 ครั้ง)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » พิธีเปิดอาคารไลออนส์ RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
พิธีเปิดอาคารไลออนส์พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ "ไลออน ดร.วิชัย เชิดชัย"
 โดย : admin  เมื่อ 10 พ.ย. 2557 (อ่าน 19 ครั้ง)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท...ร.ร.เทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี)  ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น  ประจำปี 2557  
 โดย : admin  เมื่อ 22 ส.ค. 2557 (อ่าน 162 ครั้ง)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนัก... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนัก...สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา  จัดกิจกรรมการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน
 โดย : admin  เมื่อ 22 ส.ค. 2557 (อ่าน 64 ครั้ง)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » แข่งขันทำอาหารรักษ์สุขภาพ ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
แข่งขันทำอาหารรักษ์สุขภาพแข่งขันโครงการเมนูวัยใส 
 โดย : admin  เมื่อ 22 ส.ค. 2557 (อ่าน 59 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

ข่าวเทศบาลนครนครราชสีา


ข่าวการศึกษา


No title


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

คนเก่งของเรา
No titleด.ช.ธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส  
ได้รับรางวัลชนะเลิดระดับภาค   
จากการแข่งขัน   Impromptu  
Speech  Competition  2013  
ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)


ด.ข. ตติยเทพ  พรจะโป๊ะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
จากการแข่งขัน  Impromptu
 Speech  Competition 2013
ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)


ด.ช.ธีระศักดิ์  สระปัญญา
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 21


ด.ญ.ศจี  อานุภาพ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
จากการแข่งขัน   Impromptu
 Speech  Competition  2013
ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
สือออนไลน์
No title

สาระน่ารู้
No title


ธรรมชาติ


วิทยาศาสตร์


เทคโนโลยี


ประวัติศาสตร์


ประเทศไทย


ศิลปะ


ภูมิศาสตร์


ความเชื่อ


สังคม


สถานีย่อย

 

สื่อสารออนไลน์
No title

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สักกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@hotmail.co.th