โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)...ยินดีต้อนรับ..
ผู้บริหารสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมนูหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ครูห้องเรียนสองภาษา
 

รอบรั้วเทศบาล ๓
No title
คลังภาพกิจกรรม
No title

ภาพรวมใน
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 422 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สังคมออนไลน์
No title

สถิติผู้เยี่ยมชม

No titleNo title

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูจ้างสอน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูในโครงการห้องเรียนสองภาษา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ
       ห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษา
       ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน
     ในโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
      และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557No title

ประจำปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรปกติ)

นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนสองภาษา)

 No titleNo title


ข่าวสารชาวยมราช

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่ผลงานครู
 มหกรรมวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฮิต
วันที่ 07 มี.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นตัวแทนเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมการประกวดจัดร้านนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในงานมหกรรมทางวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557
อ่าน (119)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 กิจกรรมวันครู ฮิต
วันที่ 07 มี.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ร่ววกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2557
อ่าน (30)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ผู้อำนวยการรับรางวัล ฮิต
วันที่ 07 มี.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพนางสาววิรวี ขาวไชยมหา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รับรางวัล "เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด" ...
อ่าน (24)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 วันเด็ก ฮิต
วันที่ 07 มี.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 
อ่าน (37)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ฮิต
วันที่ 29 ม.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม โดยนำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่าน (228)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ตามแนวคิดหมวก ... ฮิต
วันที่ 30 ก.ย. 2556 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ตามแนวคิดหมวก 6 ใบ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นสำหรับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อ่าน (205)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฮิต
วันที่ 30 ก.ย. 2556 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
อ่าน (157)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การสร้างชุดการเรียน ฮิต
วันที่ 20 ก.ย. 2556 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการสร้างชุดการเรียน เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
อ่าน (235)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย ฮิต
วันที่ 20 ก.ย. 2556 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อ่าน (155)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวทุกหมวด

ข่าวการศึกษา


ข่าวเล่าชาวเทศบาล


No title


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ThaiCal
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

เด็กเก่งยมราช
No titleด.ช.ธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส  
ได้รับรางวัลชนะเลิดระดับภาค   
จากการแข่งขัน   Impromptu  
Speech  Competition  2013  
ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)


ด.ข. ตติยเทพ  พรจะโป๊ะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
จากการแข่งขัน  Impromptu
 Speech  Competition 2013
ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)


ด.ช.ธีระศักดิ์  สระปัญญา
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 21


ด.ญ.ศจี  อานุภาพ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
จากการแข่งขัน   Impromptu
 Speech  Competition  2013
ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

มุมสื่อการสอน
No title

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
No title


ธรรมชาติ


วิทยาศาสตร์


เทคโนโลยี


ประวัติศาสตร์


ประเทศไทย


ศิลปะ


ภูมิศาสตร์


ความเชื่อ


สังคม


สถานีย่อย

 

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
ถนนยมราช  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044-242309  Fax. 044-248426
Webmaster : krupiphat@hotmail.co.th