_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมรักการอ่าน "อ่านสร้างสุข"
กิจกรรมรักการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรักการอ่าน "อ่านสร้างสุข" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรักการอ่าน "อ่านสร้างสุข" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้
1. ฐานรักการอ่านกับโครงการในหลวง
2. ฐานพระบรมราโชวาท
3. ฐานแสงธรรมแห่งศรัทธา
4. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
::คลิกชมภาพกิจกรรมลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6459570597289801857?authkey=CMGb27bO6
ข่าวโดย : admin
อ่าน 358 ครั้ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:39:24:PM