_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย
รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ร.ร.เทศบาล 3(ยมราชสามัคคี) รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ร.ร.เทศบาล 3(ยมราชสามัคคี) รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซิตี้ปาร์ค จ.นครราชสีมา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6483663429495295809?authkey=CNSlg9e5s
ข่าวโดย : admin
อ่าน 324 ครั้ง
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:49:19:PM