_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบรมให้ความรู้การใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูไทย & ICT-OJT digital Technology
อบรมให้ความรู้การใช้
ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับเกียรติจากคุณสุรพงษ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย) และคณะ เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้การใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูไทย & ICT-OJT digital Technology
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ...ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับเกียรติจากคุณสุรพงษ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย) และคณะ เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้การใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูไทย & ICT-OJT digital Technology มีคณะครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 ท่าน สถานที่คือ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
>>คลิกชมภาพกิจกรรมลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง<<

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6483662316113221681?authkey=CLb6paelm
ข่าวโดย : admin
อ่าน 315 ครั้ง
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:49:44:PM