_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ลงนามบันทึกการทำสัญญาข้อตกลง งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ลงนามบันทึกการทำสัญญาข้อตกลง
วันที่ 10 พ.ค. 2561 ...ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดพิธีลงนามบันทึกการทำสัญญาข้อตกลง งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนพร้อมระบบ Authentication ระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมากับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 พ.ค. 2561 ...ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดพิธีลงนามบันทึกการทำสัญญาข้อตกลง งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนพร้อมระบบ Authentication ระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมากับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน คือ
1.นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
2.นายชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
3.นางสาววิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
4.นางธนิดา มิ่งเมือง ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมาส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา (รับมอบอำนาจจากนายวรจักร เพียรธรรม โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.2 ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 2) และขอขอบคุณ คุณสฤษดิ์รัตน์ เมฆวิชัย ผู้จัดการประจำโทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา ที่ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและติดต่อ ประสานความร่วมมือจนกระทั่งการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “ยมราช เดิน-วิ่งสร้างกุศลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑” (YMR Let’s run 2018)
::คลิกชมภาพกิจกรรมลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6561967367661634513?authkey=COeIta6uw
ข่าวโดย : admin
อ่าน 312 ครั้ง
วันที่ 01 มิถุนายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:38:29:PM