_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ปรับทัศนคติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปรับทัศนคติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับทัศนคติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2
วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับทัศนคติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสถานการณ์สมมุติในชีวิตจริง  ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้และพูดสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
:: ชมภาพกิจกรรมคลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6623186090450363905?authkey=CJihkoGJ-
ข่าวโดย : admin
อ่าน 149 ครั้ง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:59:08:AM