_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ทบทวน Google Classroom
ทบทวน
ระหว่างวันที่ 29 - 31  ตุลาคม  2561 …โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)  จัดอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพการใช้ Google Classroom แก่คณะครูห้องเรียน EIS และคณะครูชาวต่างชาติทุกคน
ระหว่างวันที่ 29 - 31  ตุลาคม  2561 …โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)  จัดอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพการใช้ Google Classroom แก่คณะครูห้องเรียน EIS และคณะครูชาวต่างชาติทุกคน  เพื่อนำความรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมกระบวนการคิด ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียน ในรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต วิทยากรโดยคณะครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ร.ร. ท.3 และนายสุรพงศ์ งามสม ผ.อ.ร.ร.มัธยมวัดนายโรง/นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
:: คลิกชมภาพกิจกรรมลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง ::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6623188118178383521?authkey=CJ2emKDa7
ข่าวโดย : admin
อ่าน 205 ครั้ง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:18:19:PM