_PRINT 
logo.gif

ข่าว : คัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน
คัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561…น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน ในสถานศึกษา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561…น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสารสนเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการสอนด้านภาษา สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6623191232212890449?authkey=CLr8-tODn
ข่าวโดย : admin
อ่าน 189 ครั้ง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:33:45:PM