_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ครูแกนนำและนักเรียนจิตอาสา ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนใกล้สถานศึกษา ภายใต้โครงการวิจัย “การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน”
ครูแกนนำและนักเรียนจิตอาสา ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนใกล้สถานศึกษา ภายใต้โครงการวิจัย “การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดีในกลุ่มเด็กและเยาวชน”…ผู้สูงอายุในชุมชนใกล้ ร.ร.ท.3 ทุกท่านมีความเป็นกันเอง ให้การต้อนรับ ยินดีตอบข้อซักถามอย่างอารมณ์ดี 💕 และสอนเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับทีมจิตอาสา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6623194713980961217?authkey=CP6PndDp8
ข่าวโดย : admin
อ่าน 195 ครั้ง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:45:43:AM