_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2562 ... ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 62 ... ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาแก่นักเรียน ร.ร.ท.3 และอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6691243171352986449?authkey=CMOh0MGOq
ข่าวโดย : admin
อ่าน 92 ครั้ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:56:03:PM