_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ประจำปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอนของทางโรงเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมมอบค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6696281538356598033?authkey=CJy92vGl9
ข่าวโดย : admin
อ่าน 100 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:01:04:PM