_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เลือกตั้งนายกเทศมนตรีสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 งานสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 งานสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นรากฐานสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/album/6704059265648059473?authkey=CJnMuubso
ข่าวโดย : admin
อ่าน 42 ครั้ง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:31:45:PM