_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
1. ด.ช. ปิยพนธุ์​ ศรีเมือง ชั้น ป.5/1 ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
1. ด.ช. ปิยพนธุ์​ ศรีเมือง ชั้น ป.5/1 ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 
2. ด.ช.ธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส ชั้น ม.3/1 ชนะเลิศอันดับ 3 เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย : admin
อ่าน 18 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:28:21:PM