_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์
ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์
นักเรียนโรงเรียเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
               เด็กหญิงเจนจิรา ตันนอก
               ผู้ฝึกสอน นางสาวอริสา อินทะโส

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
               เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน
               ผู้ฝึกสอน นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน

      ณ มหาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ข่าวโดย : admin
อ่าน 612 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:04:13:AM