_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ตัวแทนระดับภาค
ผลงานที่ภาคภูมิใจ...ท.3 คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ...ท.3 คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
...และทั้ง 2 รายการเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

ข่าวโดย : admin
อ่าน 532 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:43:38:PM