_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ชนะเลิศการแข่งขันลีลาศ
ชนะเลิศการแข่งขันลีลาศ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมการแขงขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "สุรินทร์เกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
รางวัลชนะเลิศรุ่น Standard Class E 
เด็กชายยุทธศาสตร์  เรืองไพศาล

รางวัลชนะเลิศรุ่น Latin American Class E
เด็กชายยุทธศาสตร์  เรืองไพศาล

ณ จังหวัดสุรินทร์ 

ข่าวโดย : admin
อ่าน 561 ครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:39:56:PM