_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ชนะเลิศคอมพิวเตอร์
ชนะเลิศคอมพิวเตอร์
ด.ช.สิริยศ คุ้มม่วง ชั้นป.๖/๑ ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารวมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์( Ms-PowerPoint 2010)
ด.ช.สิริยศ คุ้มม่วง ชั้นป.๖/๑ ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารวมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์( Ms-PowerPoint 2010)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ "ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ" งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน และนางสาวอริสา อินทะโส

ข่าวโดย : admin
อ่าน 618 ครั้ง
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:54:50:PM