เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

PLC
No title

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::
Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::
Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 ฮิต    
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  (อ่าน 10 ครั้ง)
โดย : admin (15 พ.ค. 2562)เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2562 ... ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)จัดก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 (อ่าน 9 ครั้ง)
โดย : admin (15 พ.ค. 2562)วันที่ 24 เม.ย. 2562 ...ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร.ร.เทศบาล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับรางวัลการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน... (อ่าน 59 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (27 มี.ค. 2562)โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นร่วมกับกรมส่งเสริม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมเดินประชาสัมพันธ์เทศกาลวันตรุษจีน (อ่าน 115 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ก.พ. 2562)เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 …คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ร่วมเดินประชาสัมพันธ์เทศกาลวันตรุษจีนกับเทศบาลนครนครราชสีมา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดกิจกรรมวันตรุษจีน (อ่าน 97 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ก.พ. 2562)เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 …ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีคณะกรรมการสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา ร่วมเปิดกิจกรร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมการออกกำลังกาย (อ่าน 88 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ก.พ. 2562)ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ (Sport Day)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  รณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ... (อ่าน 101 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ก.พ. 2562)คณะครูงานอนามัย ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) รณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ เอ และ บี  แก่คณะครู นักเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Siam i-Edu English Storytelling contest ครั้งที่ 3... (อ่าน 75 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (04 ก.พ. 2562)เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 …นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการแข่งขั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คนเก่งระดับประเทศ (อ่าน 64 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (04 ก.พ. 2562)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง...ด.ช.ธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส ชั้น ม.2/1 (EP) ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทอง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 (อ่าน 142 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (29 พ.ย. 2561)กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้... (อ่าน 144 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 พ.ย. 2561)ครูแกนนำและนักเรียนจิตอาสา ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนใกล้สถานศึกษา ภายใต้โครงการวิจัย “การสร้างความตระหนักร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาร... (อ่าน 157 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 พ.ย. 2561)วันที่ 7 พ.ย. 2561…โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ต้อนรับคณะกรรมการในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Le...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษา... (อ่าน 141 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 พ.ย. 2561)วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561…น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อทำหน้าที่ครูชาวไทยสอนวิชาภาษาอังกฤ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทบทวน Google Classroom (อ่าน 139 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 พ.ย. 2561)ระหว่างวันที่ 29 - 31  ตุลาคม  2561 …โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)  จัดอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพการใช้ Google Classroom แก่คณะคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ปรับทัศนคติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (อ่าน 93 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 พ.ย. 2561)วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับทัศนคติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 (อ่าน 290 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 มิ.ย. 2561)เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังพระธรรมเทศนา..เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลงนามบันทึกการทำสัญญาข้อตกลง งานปรับปรุงระบบอินเตอร... (อ่าน 312 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 มิ.ย. 2561)วันที่ 10 พ.ค. 2561 ...ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดพิธีลงนามบันทึกการทำสัญญาข้อตกลง งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนพร้อมระบบ Authenticatio...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ยมราชเดิน-วิ่งสร้างกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1 (YM... (อ่าน 439 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 มี.ค. 2561)วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 05.50 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอเมือง นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ  (อ่าน 437 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 มี.ค. 2561)วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา มอบทุนการศึกษาและช่อดอกไม้เพื่อแสดงความดีกับ น้องเบ็บ เด็กชายมณฑป ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (อ่าน 442 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (13 ก.พ. 2561)วันที่ 2 ก.พ. 2561 …ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา เป็นประธานกล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
06 ธ.ค. 2557
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
19 พ.ย. 2557
 ถวายพระพรชัยมงคล
08 ธ.ค. 2557
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำปี 2557
22 ส.ค. 2557
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช
22 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th