เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

PLC
No title

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::
Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::
Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 ฮิต    
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 308 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (18 ก.ค. 2560)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) (อ่าน 305 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (18 ก.ค. 2560)น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนคณะครูแล...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 247 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (18 ก.ค. 2560)การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภานักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 316 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (29 มี.ค. 2560)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นพิธีมอบใบอนุบัตร  ระเบียนแสดงผลก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 KidZania Siam Paragon Bankok (อ่าน 283 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 มี.ค. 2560)คณะครูและนักเรียนห้องเรียนสองภาษาชั้น ป.1-3 โรงเรียนเทศบาล ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบลหินกอง เดินทางมาศึกษาดูงาน (อ่าน 326 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 มี.ค. 2560)วันที่ 22 ก.พ. 2560 ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจาก เทศบาลตำบลหินกอง จ.สระบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศกาลสินค้าโครงการหลวงมหัศจรรย์พืชพันธุ์ ดี อร่อย ... (อ่าน 236 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 มี.ค. 2560)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีในชุด "เทพธิดาดอย" เนื่องในงาน "เทศกาลสินค้าโครงการหลวงมหัศจรร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 The Oxford Young Learners Placement Test (อ่าน 320 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 มี.ค. 2560)การทดสอบข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ "The Oxf...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 25... (อ่าน 299 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (15 ก.พ. 2560)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 "สานต่อที่พ่อทำ ตามคำที่พ่อสอน "
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 (อ่าน 344 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (15 ก.พ. 2560)นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักแสดงนานาชาติ จากโครงการเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 "ธ สถ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Thailand English Online Contest (อ่าน 286 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ม.ค. 2560)
ผลการแข่งขันระดับภาคการศึกษาที่ 14  Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2
*ได้เป็นตัวแทนแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบลหัวทะเลมาศึกษาดูงาน (อ่าน 359 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ม.ค. 2560)วันที่ 23 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บันทึกตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการ (อ่าน 259 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ม.ค. 2560)ผอ.วิรวี ขาวไขยมหา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) นำคณะครูทำ MOU
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การคัดกรองนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามหลักจ... (อ่าน 381 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ม.ค. 2560)เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น เข้าอบรม เรื่อง "การคัดกรองนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามหลักจิต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบลหินกองมาเยี่ยมศึกษาดูงาน (อ่าน 251 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (26 ม.ค. 2560)เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี มาศึกษาดูงาน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดสองภาษา (อ่าน 223 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 ม.ค. 2560)คุณภาม โล่ห์สถาพรพิพิธ เป็นตัวแทนในนามไลออน ดร.วิชัย เชิดชัย สโมสรไลออนโคราช โครงการกองทุนบาตรน้ำมนต์ โดย ดร.บรรพต เชิดชัย 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 (อ่าน 184 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 ม.ค. 2560)วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (อ่าน 218 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 ม.ค. 2560)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 278 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 ม.ค. 2560)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (อ่าน 220 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 ม.ค. 2560)วันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
06 ธ.ค. 2557
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
19 พ.ย. 2557
 ถวายพระพรชัยมงคล
08 ธ.ค. 2557
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำปี 2557
22 ส.ค. 2557
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช
22 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th