เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 ฮิต    
 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (อ่าน 236 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (27 ก.ย. 2559)กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2559 โดยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เด็กดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 (อ่าน 234 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (27 ก.ย. 2559)ด.ช.วิวรรธน์ ธนพิบูลพงศ์ ชั้น ป.6/2 EP ได้รับรางวัลชมเชย จากการคัดเลือก "เด็กดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการโรงเรียนรักการอ่าน (อ่าน 237 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2559)การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการโรงเรียนรักการอ่าน" โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมา และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรม STEM Educ... (อ่าน 236 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2559)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งขยายผลกิจกรรม STEM Education
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ลดอ้วน ไร้พุง ลดเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพื่อสุขภาพ... (อ่าน 253 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 ก.ย. 2559)อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบเสริมศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้ว่าราชการจังหวัด แวะเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 248 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 ก.ย. 2559)วันที่ 23 ส.ค. 59 ...เวลา 08.30 น. นา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการขยายผลครูผู้นำสะเต็มศึกษา (อ่าน 230 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 ก.ย. 2559)โครงการขยายผลครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา" 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรีบนและชุมชน (อ่าน 317 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ค. 2559)วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา นำคณะครู นักเรียนและชุมชน  ร่วมกันเดินรณรงค์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงานโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา (อ่าน 311 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ค. 2559)ขอขอบคุณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงาน ร.ร. ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  (อ่าน 331 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ค. 2559)ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร.ร. ท.3 ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและศูนย์การเรียนด้าน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์... (อ่าน 295 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ค. 2559)การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลนครภูเก็ตศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา  (อ่าน 268 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ค. 2559)ยินดีต้อนรับการมาเยือนของเทศบาลนครภูเก็ต...ในการศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา มอบทุนสนับ... (อ่าน 344 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 มิ.ย. 2559)สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขานครราชสี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เสริมสร้างการทำงานเป็นหมู่คณะ (อ่าน 292 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 มิ.ย. 2559)อบรมเทคนิคการสอนและเสริมสร้างการทำงานเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (อ่าน 247 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 มิ.ย. 2559)ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา..จั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชนะเลิศในโครงการประกวดหมอเพลงโคราช (อ่าน 278 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 มิ.ย. 2559)ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา มอบถ้วยรางวัลและขอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บ... (อ่าน 296 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (07 มิ.ย. 2559)พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจัน... (อ่าน 301 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (30 พ.ค. 2559)แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเ... (อ่าน 294 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (30 พ.ค. 2559)เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 59 สำนักงานทรัพยา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับน้องห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 337 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (30 พ.ค. 2559)ห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
06 ธ.ค. 2557
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
19 พ.ย. 2557
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำปี 2557
22 ส.ค. 2557
 ถวายพระพรชัยมงคล
08 ธ.ค. 2557
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช
22 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th