เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

PLC
No title

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::
Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::
Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 ฮิต    
 เทศบาลนครภูเก็ตศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา  (อ่าน 327 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ค. 2559)ยินดีต้อนรับการมาเยือนของเทศบาลนครภูเก็ต...ในการศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา..
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา มอบทุนสนับ... (อ่าน 410 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 มิ.ย. 2559)สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขานครราชสี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เสริมสร้างการทำงานเป็นหมู่คณะ (อ่าน 338 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 มิ.ย. 2559)อบรมเทคนิคการสอนและเสริมสร้างการทำงานเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (อ่าน 293 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 มิ.ย. 2559)ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา..จั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ชนะเลิศในโครงการประกวดหมอเพลงโคราช (อ่าน 317 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 มิ.ย. 2559)ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา มอบถ้วยรางวัลและขอ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บ... (อ่าน 349 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (07 มิ.ย. 2559)พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจัน... (อ่าน 369 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (30 พ.ค. 2559)แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเ... (อ่าน 359 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (30 พ.ค. 2559)เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 59 สำนักงานทรัพยา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับน้องห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 398 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (30 พ.ค. 2559)ห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นำเสนอ..ท่องเที่ยวเมืองโคราช (อ่าน 475 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 เม.ย. 2559)นำเสนอ..ท่องเที่ยวเมืองโคราช โดย นักเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมการใช้ Google App for Education (อ่าน 356 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 เม.ย. 2559)คณะครูและบุคลากร ร.ร.ท.3 ร่วมอบรมการใ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมของครู" (อ่าน 397 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 เม.ย. 2559)บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมของคร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบEIS (อ่าน 372 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 เม.ย. 2559)อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 วันแห่งความสำเร็จ (อ่าน 329 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (01 เม.ย. 2559)วันแห่งความสำเร็จ ของนักเรียนชั้นอนุบา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงานเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส (อ่าน 418 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (09 มี.ค. 2559)คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดจันทราวาส
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิทรรศการวิชาการ (อ่าน 341 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (02 มี.ค. 2559)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "Yommarat Academic Fair 2015" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 YMR Smart Kids Camp (อ่าน 443 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)โปรแกรมห้องเรียนสองภาษา  จัดกิจกรรม Extra Class "YMR Smart Kids Camp" 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Extra Class ณ KidZania Siam Paragon Bankok (อ่าน 353 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)จัดกิจกรรม Extra Class ณ KidZania Siam Paragon Bankok
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทดสอบการอ่านนักเรียน (อ่าน 346 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)ท.3 ทดสอบการอ่านออกเสียงนักเรียนประถมศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน St.Stephen's Khoyai U.13 foo... (อ่าน 306 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)การแข่งขันฟุตบอล 7 คน St.Stephen'...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
06 ธ.ค. 2557
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
19 พ.ย. 2557
 ถวายพระพรชัยมงคล
08 ธ.ค. 2557
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำปี 2557
22 ส.ค. 2557
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช
22 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th