เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 ฮิต    
 เทศบาลเมืองสะเดา ศึกษาดูาน (อ่าน 385 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ย. 2558)คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (อ่าน 433 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (25 ส.ค. 2558)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินการจัดกิจกรรมการสอน EIS (อ่าน 401 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (20 ส.ค. 2558)คณะครูหลักสูตร EIS (สอนคณิต วิทย์ คอมเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย) รับการประเมินการจัดกิจกรรมการสอนและเรียนรู้เพิ่มศักยภาพการสอนโดยการใช
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ (อ่าน 408 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (20 ส.ค. 2558)ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมรับน้องใหม่ (อ่าน 408 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)กิจกรรมรับน้องใหม่ อนุบาล1 อนุบาล2 และ ป.1 ห้องเรียนสองภาษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน (อ่าน 410 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีไหว้ครู (อ่าน 455 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Zero Waste School (อ่าน 485 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ. ร.ร. ท.3 เป็นตั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับนักเรียนระดับป... (อ่าน 477 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 มี.ค. 2558)นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ศึกษาดูงาน (อ่าน 406 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 มี.ค. 2558)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 841 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ธ.ค. 2557)นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ถวายพระพรชัยมงคล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย (อ่าน 642 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ธ.ค. 2557)เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อ่าน 557 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ธ.ค. 2557)พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) กับเทศบาลตำบลหัวทะเล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด... (อ่าน 1306 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ธ.ค. 2557)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือศรีสวาท  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่... (อ่าน 961 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 พ.ย. 2557)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในหัวข้อ "โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีเปิดอาคารไลออนส์ (อ่าน 416 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (10 พ.ย. 2557)พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ "ไลออน ดร.วิชัย เชิดชัย"
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำป... (อ่าน 844 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 ส.ค. 2557)ร.ร.เทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี)  ได้รับรา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน (อ่าน 493 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 ส.ค. 2557)สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา  จัดกิจกรรมการทดสอบ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขันทำอาหารรักษ์สุขภาพ (อ่าน 653 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 ส.ค. 2557)แข่งขันโครงการเมนูวัยใส 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช (อ่าน 747 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (22 ส.ค. 2557)คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาโคราชกับเทศบาลน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
06 ธ.ค. 2557
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
19 พ.ย. 2557
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำปี 2557
22 ส.ค. 2557
 ถวายพระพรชัยมงคล
08 ธ.ค. 2557
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช
22 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th