เรียนดี ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

PLC
No title

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::
Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::
Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 ฮิต    
 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 334 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)คุณปิยภรณ์ คงศักดิ์ตระกูล สมาชิกสภาเทศ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปี 2558 (อ่าน 346 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ปร...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผลงานการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน (อ่าน 343 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)ท.3 ได้รับเกียรติจาก อ.ชมัยภร แสงกระจ่...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าร่วมสัมมนา "แนะนำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"... (อ่าน 378 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (05 ก.พ. 2559)น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร.ร.ท.3 พร้อมค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ (อ่าน 374 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (24 พ.ย. 2558)คณะครูนำโดย ผอ.วิรวี ขาวไชยมหา เดินทางเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ ศึกษาดูงาน (อ่าน 395 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ย. 2558)ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ สังก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลเมืองบึงยี่โถศึกษาดูงาน (อ่าน 464 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ย. 2558)เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุม...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา... (อ่าน 437 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ย. 2558)ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ.ร....
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กีฬานักเรียน เทศบาลนครนครราชสีมา (อ่าน 449 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ย. 2558)ท.3 คว้ารางวัลจากการแข่งกี...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลเมืองสะเดา ศึกษาดูาน (อ่าน 442 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (14 ก.ย. 2558)คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (อ่าน 486 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (25 ส.ค. 2558)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินการจัดกิจกรรมการสอน EIS (อ่าน 445 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (20 ส.ค. 2558)คณะครูหลักสูตร EIS (สอนคณิต วิทย์ คอมเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย) รับการประเมินการจัดกิจกรรมการสอนและเรียนรู้เพิ่มศักยภาพการสอนโดยการใช
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ (อ่าน 453 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (20 ส.ค. 2558)ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมรับน้องใหม่ (อ่าน 462 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)กิจกรรมรับน้องใหม่ อนุบาล1 อนุบาล2 และ ป.1 ห้องเรียนสองภาษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน (อ่าน 487 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีไหว้ครู (อ่าน 504 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 Zero Waste School (อ่าน 546 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (19 มิ.ย. 2558)น.ส.วิรวี ขาวไชยมหา ผ.อ. ร.ร. ท.3 เป็นตั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับนักเรียนระดับป... (อ่าน 527 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 มี.ค. 2558)นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร.ร.บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ศึกษาดูงาน (อ่าน 443 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 มี.ค. 2558)
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 922 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (08 ธ.ค. 2557)นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ถวายพระพรชัยมงคล
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 7
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
06 ธ.ค. 2557
 โครงการต้นแบบสถานศึกษาการอ่านสร้างสุขและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
19 พ.ย. 2557
 ถวายพระพรชัยมงคล
08 ธ.ค. 2557
 รางวัลจากการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ประจำปี 2557
22 ส.ค. 2557
 ร่วมแห่เทียนพรรษาโคราช
22 ส.ค. 2557
ทั้งหมด
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th