setalpmสวัสดีค่ะ..
                ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "บทเรียนออนไลต์ เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์นี้ ได้ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint รุ่น 2007 ในการสร้างงานแอมิเนชั่น ได้แก่ การสร้างวัตถุเคลื่อนไหวไปมา สลับฉากเหตุการณ์ เป็นต้น
                ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ สามารถต่อยอดในการสร้างงานแอนิเมชั่นตามจินตนาการ และประยุกต์์ใช้ในชีวิตประจำวันได
 


 


ชมผลงานนักเรียนได้ที่นี่คะ

ชมผลงานนักเรียนคลิกที่ Facebook ได้เลยคะ