ตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา.. ตรวจเยี่ยมการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่มาเรียนในรูปแบบ onsite โดยทางโรงเรียนได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มาออกเป็น 2 กลุ่ม สลับกัน เพื่อลดความแออัดในการเรียน ส่วนของนักเรียนที่ยังไม่ประสงค์จะมาเรียนแบบ onsite โรงเรียนได้ทำการจัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ให้กับนักเรียน

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม