ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ 31 มกราคม 2565 ว่าที่ ร.ต. อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบ Oxford Placement Test for Young Learning และ Cambridge English Placement Test

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม