ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565