รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ข้ามทางม้าลาย