กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ว่าที่ ร.ต. อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ วันบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา