กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามของโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด และเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน มอบรางวัลแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรายการต่าง ๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม