ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม