กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงคุณของมารดา และร่วมกันเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

คลิกชมภาพกิจกรรม