เปิดหอศิลป์โคราช

วันที่ 15 ก.ย. 2566 เวลา 17.00 น. ว่าที่ ร.ต. อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนมัคคุเทศก์โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ร่วมพิธีเปิดหอศิลป์โคราชและงานจัดการแสดงศิลปะเมืองโคราช ณ ถนนสุรนารี (สี่แยกวัดม่วง)