พลิกการอ่าน สร้างนักคิด ด้วย STREM มุ่งสู่ GEN Z

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 75 คน และคณะครู จำนวน 10 คน เดินทางเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ณ Rainteww Residence, Khaoyai เพื่อจัดกิจกรรม “พลิกการอ่าน สร้างนักคิด ด้วย STREM มุ่งสู่ GEN Z”

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม