นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) “The power of YMR สร้างพลังทางการศึกษา พัฒนาเด็ก ท.3” ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแด่คณะครูและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศในรอบปีการศึกษา 2565 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงความสามารถของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกร้านนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์นักเรียน และการประกวด YMR GOT TALENT

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม