ร่วมยินดีกับนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ผลการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ผลการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา

นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา จากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)