กิจกรรม Extra Class

โครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรม Extra Class ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงคุณของมารดา

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองและลงมติเลือกนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น

การประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายยกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565