กิจกรรม Extra Class

โครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรม Extra Class ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงคุณของมารดา

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองและลงมติเลือกนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายยกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี งานประเพณีแห่งเทียนพรรษา

น.ส.ภัทรกร เกษมธัญกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใน “งานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2565”

อบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการช่วยกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก เคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน