ร่วมยินดีกับนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา

นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนสองภาษา จากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

Integrated English Camp

กิจกรรม” Integrated English Camp” เพื่อส่งเสริมศักยภาพทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรม Extra Class

โครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรม Extra Class ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงคุณของมารดา

ประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ เพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองและลงมติเลือกนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)