ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรับการประเมิน รอบที่ ๓ เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (๓ ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนรับเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน รอบที่ 2 วิชาการ เพื่อเข้าเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนรับเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565