การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปี 2565 และมอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง เพื่อส่งสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างมีประสิทธิภาพ


>>