การพัฒนากระบวนการคิดด้วยการเรียงแก้วเร็ว (Speed Stacks)

วันที่ 26 กันยายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการคิดด้วยการเรียงแก้วเร็ว (Speed Stacks)” แก่นักเรียนระดับชั้น ป.3-5 และ ม.1-2 ที่มีความสนใจกีฬาสแต็ค วิทยากรโดย คุณณรงค์ ตันละมัยงามและคุณปิยวรรณ ตันชัชวาล โค้ชนักกีฬาแข่งขันสแต็คระดับประเทศ


>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม