กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR

กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษา ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ OXFORD PLACE MENT TEST FOR YOUNG LEARNERS และ CAMBRIDGE ENGLISH TEST PORTAL


>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม