กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 … โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อัญชิสา หงษ์สิงห์ ชั้น ม.3/1 และสมาชิกพรรคการเรียน ที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

>> คลิกชมภาพกิจกรรม