กิจกรรม Extra Class “Spending Love and Happiness amidst Pandemic”

นักเรียนห้องเรียนสองภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับกิจกรรม Extra Class “Spending Love and Happiness amidst Pandemic” กิจกรรมที่ 1 แต่งหน้าไอศครีม ณ ร้าน Swensens กิจกรรมที่ 2 ทำแฮมเบอเกอร์ ณ ร้าน McDonald’s The Mall Korat เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563


>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม