กิจกรรม “Youngblood Guide”

วันที่ 17 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต. อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Youngblood Guide” เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม