ถอดบทเรียนหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันถอดบทเรียนหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาห้องเรียนสองภาษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม