ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2565

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม