ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 17.30 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)