รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชกุล ขุมพลอย, เด็กหญิงพอเพียง จริยธนาวัฒน์, เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เทียบสี และครูผู้ควบคุม ครูสายใจ ชื่นนอก ครูอรยา โข่พิมาย ครูอารยา พิศโฉม กับผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ชมภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง