อบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการช่วยกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ เป็นการอบรมเชิงปฏฺบัตการที่คณะวิทยากรให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และสาธิตการช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี อีกทั้งเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์กู้ชีพที่จิตอาสากู้ภัยใช้ในการปฏิบัติจริง


>>