ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิด ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และติดตามความพร้อมด้านมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม