ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมด้านอาคารสถานที่

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมด้านอาคารสถานที่และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน